Foto: Hanne Pernille Andersen

OsloLogopedene AS

Majorstuveien 38, 0367 Oslo

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn, unge og voksne.Vi har også avtale med HELFO som i mange tilfeller kan dekke dine kostnader til behandling.

Vi utreder og behandler for følgende tilstander og diagnoser:

Stemmevansker
-heshet, stemmetretthet, stemmeutvikling, presentasjon og sang
Jorunn Fiveland tlf. 911 36 139

Språk- og uttalevansker
-artikulasjonsvansker, mumling
Malin Ude Von Schantz tlf: 400 67 319
Jorunn Fiveland: tlf: 911 36 139

Taleflytvansker
-stamming, løpsk tale
Malin Ude Von Schantz tlf. 400 67 319
Jorunn Fiveland tlf: 911 36 139

Utfall etter hjerneslag
-afasi, dysartri og taleapraksi
Hilde Nes tlf: 938 05 044
Malin Ude Von Schantz tlf: 400 67 319
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236

Dysfagi
-svelgevansker
Malin Ude Von Schantz tlf: 400 67 319
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236

Parkinson
-LSVT
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236

ALS
Malin Ude Von Schantz tlf: 400 67 319
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236

Dysleksi, dysgrafi og dyskalkuli
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236
Hilde Nes tlf: 938 05 044

TalkTools
- TalkTools er et verktøy for munnmotorisk trening.
Hilde Nes tlf: 938 05 044
Katrine Kvisgaard tlf: 482 69 236
Jorunn Fiveland tlf: 911 36 139

Les mer om oss