Foto: Åsne Kvisgaard

OsloLogopedene AS
Majorstuveien 38, 0367 Oslo

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn, unge og voksne. Vi har også avtale med HELFO, se under punktet vedrørende refusjon.

Vi tilbyr tjenester innen områdene:


Stemmevansker

Språkvansker

Artikulasjonsvansker

Stamming og løpsk tale

Afasi, dysartri og taleapraksi

Kommunikasjonsvansker som følge av nevrologiske tilstander hos barn og voksne (f.eks. Parkinson, ALS, sjeldne syndromer)

Dysfagi

Dysleksi

Dyskalkuli

TalkTools