Om oss

Jorunn Fiveland - Logoped MNLL - Tlf: 911 36 139

Musikkpedagog fra Barrat Due musikkinstitutt og logoped. Arbeidet ved kommunale musikkskoler, barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet, TAKO-senteret og Logopedisk Institutt.

Arbeidsområder: Spesialist på stemme og stemmeutvikling, samt presentasjon og fremføring, språk- og uttalevansker, taleflytvansker og andre nevrologiske tilstander. Stemmevansker kan særlig opptre i stemmekrevende yrker som f.eks lærere, prester, treningsinstruktører, sangere og skuespillere.

Katrine Kvisgaard - Logoped MNLL/Cand.ed - Tlf: 482 69 236

Utdannet almennlærer fra Høyskolen i Oslo og logoped/cand.ed fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Lovisenberg sykehus og ved Sentrum Logopedi. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo. Nestleder i Norsk Logopedlag. Sertifisert LSVT-terapeut fra Cambridge. TalkTools, nivå 1 og 2 samt TalkTools Apraksi.

Utredning og oppfølging av dysleksi, dysgrafi, dyskalkuli, afasi, spise- og svelgevansker, Parkinson og andre nevrologiske tilstander.

Hilde Nes - Logoped MNLL - Tlf: 938 05 044

Utdannet adjunkt og logoped fra Universitetet i Oslo. Har vært ansatt som logoped ved Ullevål Universitetssykehus og Diakonhjemmets sykehus. Arbeidet der med språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneslag, hodeskader og annen nevrologisk sykdom. Arbeidet ved Logopedisk Institutt. TalkTools, nivå 1 og 2 samt TalkTools Apraksi.

Afasi, utredning og oppfølging dysgrafi, dyskalkuli og TalkTools.

Malin Ude von Schantz - Logoped MNLL/Cand.ed - Tlf: 400 67 319

Utdannet logoped/Cand.ed ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus, avd. Aker. Erfaring fra Oslo Voksenopplæring, PPT og Logopedisk Institutt. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder: Afasi, taleflytvansker, språk- og uttalevansker, spise- og svelgevansker (dysfagi) og ALS.

Foto: Hanne Pernille Andersen