Om oss

Jorunn Fiveland - Logoped MNLL - Tlf: 911 36 139

Musikkpedagog fra Barrat Dues musikkinstitutt og utdannet logoped fra spesiallærerhøyskolen på Hosle. Arbeidet ved kommunale musikkskoler, Barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet, TAKO-senteret og Logopedisk Institutt.

Arbeidsområder: Spesialist på stemme, presentasjon og uttale hos voksne med stemmekrevende yrker som f.eks. sangere, skuespillere, lærere og foredragsholdere.

Katrine Kvisgaard - Logoped MNLL/Cand.ed - Tlf: 482 69 236

Utdannet allmennlærer fra Høyskolen i Oslo og logoped/cand.ed fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Lovisenberg sykehus og ved Sentrum Logopedi. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder: Afasi, spise- og svelgevansker, Parkinson og andre nevrologiske tilstander, utredning av dysleksi og dyskalkuli. 

Jannicke Vøyne - Logoped MNLL - Tlf: 995 77 269

Utdannet ved Universitetet i Oslo, master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi. Har arbeidet på fagsenter i bydel i Oslo og ved Barnehabiliteringen ved Ullevål sykehus. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo. 

Arbeidsområder: Afasi, språk- og talevansker, kommunikasjonsvansker hos barn med nevrologiske tilstander, spise- og svelgevansker.

Malin Ude von Schantz - Logoped MNLL/Cand.ed - 

Tlf: 400 67 319

Utdannet logoped/Cand.ed ved Universitetet i Oslo. Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus, avd. Aker. Erfaring fra Oslo Voksenopplæring, PPT og Logopedisk Institutt. Praksisveileder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder: Afasi, taleflytvansker, språk- og uttalevansker, spise- og svelgevansker og andre nevrologiske tilstander hos barn og voksne. 

Foto: Åsne Kvisgaard