Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Våre fagområder

Afasi

Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive, lese og med å forstå hva andre sier. 

Parkinsons sykdom

Mange personer med Parkinson opplever stivhet i kroppen, at bevegelsene blir mindre, langsommere og at man får skjelvinger. Sykdommen kan føre til endringer på stemmen, kommunikasjonsevnen, svelgingen, på sikling og munntørrhet. Forskning viser at så mange som 60-90 % av personer med PS før eller siden vil oppleve vansker knyttet til kommunikasjonsevnen. 

All kommunikasjonstrening bør starte så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Enkle stemmeøvelser bør gjøres regelmessig, på lik linje med annen fysisk trening. Treningen vil også være viktig for å etablere gode daglige treningsrutiner og vedlikeholde funksjonsnivå. Endringene kommer ofte så gradvis at en ikke opplever dem i særlig grad før konsekvensene har blitt større, og en er kommet senere i sykdomsforløpet.

Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til symptomer som stemmetretthet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Språk- og talevansker

Betegnelsen språkvansker bruker vi når barnet har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen.

Dysartri

Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri kan på ulike måter begrense muligheten til å snakke. 

Spise- og svelgvansker (dysfagi)

Vansker med å spise og svelge f.eks. på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg.

Taleflytvansker

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av småord, stavelser og/eller språklyder. Stamming kan også opptre i form av forlengelser av språklyder eller en fastlåsing av bestemte artikulasjonsstillinger.

Løpsk tale er i første rekke en tempo- og uttalevanske, som gjør at talen kan bli vanskelig å forstå. 

Presentasjonsteknikk

Formidling av budskap på en trygg og overbevisende måte. Logopeder har god kunnskap i å bruke stemme og pust hensiktsmessig.

Foto: Hanne Pernille Andersen