Foto: Åsne Kvisgaard

 

OsloLogopedene AS
Majorstuveien 38, 0367 Oslo

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn, unge og voksne. Vi har også avtale med HELFO, se under punktet vedrørende refusjon.

 

Hygienetiltak for OsloLogopedene AS

Vi følger smittevernrådene fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

 • Før første time blir alle klienter spurt om de er smittet, har kjente symptomer eller luftveisproblemer, eller er/har pårørende, i risikosonen.
 • Vi holder anbefalt avstand og begrenser antall klienter per dag.
 • Kom rett til timen din, og helst ikke mer enn 5 min. før avtalt tid.
 • Vi håndhilser ikke, men hilser med et smil😊
 • Vi følger alle råd fra Helsedirektoratet når det gjelder håndhygiene.
 • Vi har hånddesinfeksjon i alle rom.
 • Vi rengjør regelmessig alle overflater.
 • Alt materiell rengjøres etter hver klient.
 • Mobiltelefonen er ifølge FHI en smittekilde, og bør ikke brukes hos logopeden. 
 • Vi har kontaktløs, digital betaling.
 • Før du kommer er det viktig at du går gjennom disse spørsmålene:
  • Har du feber, sår eller vond hals, forkjølelse,hoste, tung pust, brystsmerter, rennende nese eller andre influensalignende symptomer? 
  • Har du mistet smak eller luktesans? 
  • Har du vært i nærkontakt med en person som er bekreftet syk eller mistenkt med Corona-viruset? 
  • Er du eller en annen person i husstanden i karantene? 
  • Dersom du som klient blir diagnostisert med Covid-19 24 timer etter konsultasjon, skal tiltak beskrevet her iverksettes: https://www.fhi.no/ 

 

Vi tilbyr tjenester innen områdene:

 

Stemmevansker

Språkvansker

Artikulasjonsvansker

Stamming og løpsk tale

Afasi, dysartri og taleapraksi

Kommunikasjonsvansker som følge av nevrologiske tilstander hos barn og voksne (f.eks. Parkinson, ALS, sjeldne syndromer)

Dysfagi

Dysleksi

Dyskalkuli

TalkTools